Sinikka Langeland - Sauna Cathedral

NT Blackbox
Lørdag, 31 oktober, 2020 - 19:30


"Sauna Cathedral" er inspirert av badstua som et rituelt sted og myter
om ild i ulike former. Sinikka Langeland har i en årrekke arbeidet med den skogfinske tradisjonen i Norge og skapt et personlig moderne musikalsk
uttrykk med flere innspillinger utgitt på det tyske plateselskapet ECM. De internasjonalt anerkjente jazzmusikerene har med sine unike spillestiler
vært med på å skape den spesielle sounden som er i Langelands musikk,
ikke minst preget av hennes stemme og instrumentet kantele.
Hun har med seg verdenskjente og svært kreative musikere og komponister som turnérer verden over. Pål Terje Antonsen er en høyt aktet lydingeniør og
viktig samarbeidspartner på turnéer i både inn-og utland.
"Sauna Cathedral" består av runesangtekster, gjennomkomponerte deler og improvisasjoner. De skogfinske runesangene har ikke noe med runeskrift å gjøre, men er magiske poetiske bønner og besvergelser.
Sinikka Langeland har gjendiktet tekstene, laget musikk og satt dem sammen til et helhetlig verk. Verket åpner med ei ildsprutende aggressiv kriger-ørn og fortsetter videre med ei rune om ildens opprinnelse. Tredje delen er viet bønner om helbredelse fra sorg og smerte. “Da je var skogen” av munken Meister Eckhart handler om å være i ett med naturen og gudskraften bak kosmos mens to kjærlighetsruner skaper finalen.

Sinikka Langeland, kantele
Trygve Seim, saksofon
Mathias Eick, trompet
Maja Ratkje, orgel
Mats Eilertsen, bass
Thomas Strønen, trommer