Om Smeltedigelen

Festivalen er aksjeselskap hvor foreningen 4/4 - forum for takt og tone eier 100% av aksjene.

Booking

Festivalens nettsider vedlikeholdes av Per Ulrik Arntsen